Fjugesta


Fjugesta bangård den 27 december 2007. På spårområdet finns numera ett ströv- och parkområde och nyare bebyggelse. Det gula trähuset till vänster är stationshuset och där bakom syns det ljusgula putsade järnvägshotellet. De blåmålade kontaktledningsstolparna är hämtade från sträckan mellan Fjugesta och Gropen. Det gula huset som skymtar till höger är en del av ålderdomshemmet Oxelgården. Rasmus Axelsson. Publicerad torsdagen den 27 december 2007
Fjugesta station öppnades den 1 oktober 1897 och lades ned den 1 juli 1985.

Fjugesta var en av Svartåbanans fyra egna ursprungliga stationer samman med Latorpsbruk, Hidingebro och Kvistbro. Fjugesta var den största stationen längs Svartåbanan och här hade även banmästaren sin expedition och bostad fram till 1960-talet.

Före järnvägen invigdes var Fjugesta en liten bondby som efter det utvecklades till Västernärkes största ort som bland annat har haft polis, tingshus, veterinär och läkare samt många industrier, hantverkare och affärer.

År 1955 förnyades ställverket i Fjugesta. År 1976 ska Fjugestas och hela Svartåbanans sista stationsmästare ha gått i pension men stationen förblev bemannad och bevakad fram till nedläggningen 1985.

Stationsområdet är idag till största del bebyggt med bostäder, ett ålderdomshem och en torganläggning. På området har kommunen arrangerat ett kort spår med gaturäler och har låtit sätta upp kontaktledningsstolpar från linjen Fjugesta-Gropen som har målats blåa.

Läs mer om stationshusets historia i skriften »Fjugesta stationshus - Historik, kulturhistoriska värden och åtgärdsförslag« (pdf-fil 5.7 mb)

Närmaste platser längs banan

Liknande sidor

Snabbfakta

Status
Fjugesta station 1897-10-01–1985-07-01
Förkortning
Fj
Höjd över havsytan
64,7 m
Avstånd från Örebro C
27,3 km
Avstånd från Stockholm C
249,309 km

Byggnader

Typ
Byggår
Status
Godsmagasin 1897 riven
Järnvägshotell 1897 kvar
Stationshus 1897 kvar
Uthus 1897 riven
Virkesskjul 1945 riven

Personal

Namn
Född
Död
Karl Lennart Andersson
tågklarerare
19311996
Karl Erik Gunnar Blomgren
tågklarerare
19192003
Gustaf Mauritz Blomqvist
stationsmästare
18921971
Axel Teodor Borg
stationsinspektor av 5 klass
stationsinspektor av 4b klass
stationsinspektor
18601933
Gustaf Werner Borg
stationskarl
18851966
Carl Harry Eugén Carlsson
stationsmästare
18921967
David Henry Davidsson
stationskarl
19302001
Sven Olof Flodström
stationsmästare
19131997
Karl Herman Forslund
stationskarl
18731956
Carl Engelbert Haglind
stationskarl
18851962
Per Emil Jansson
trafikbiträde
stationskarl
kontorist
18921966
Birger Valfrid Johansson Hollingby
stationskarl
19181987
Karl Karlin
stationskarl
18691939
Karl Arne Karlsson
tågklarerare
19342008
Sven Edgar Lennart Karlsson
stationskarl
19181997
Tore Gustaf Klingvall
stationskarl
19241997
Per Albin Stig Kunkell
stationskarl
Extra ordinarie stationskarl
19152003
Thure Gustaf Landgren
banmästare
18711952
Erik David Lann
stationskarl
18841972
Karl Leonard Larsson
banvakt
18801971
Johan Ludvig Löfstedt
stationskarl
18781963
Karl Oskar Oskarsson
stationskarl
19212002
K E Petersson
stationsmästare
1902
August Emil Pettersson
banförman
18731948
Knut Edvin Qvist
stationskarlsaspirant
1895
Alf Stig Bernhard Samuelsson
kontorist
stationsmästare
19182005
Mauritz Rudolf Schultz Vilhelmsson
stationsinspektor av 4b klass
18691929
Karl David Skantz
stationsmästare
18961968
Erik Söderström
Stationsbokhållare
18821962
Karl Birger Thorell
stationskarl
18811959
Carl August Walldén
stationsmästare av 5 klass
18831965
Alfred Gerhard Wik
stationsmästare
18901972
August Martin Öberg
stationsmästare av 5 klass
18861952
Den röda punkten visar platsen för Fjugesta längs Svartåbanan - klicka för att förstora
Den röda punkten visar platsen för Fjugesta längs Svartåbanan.


Cykelställ vid Fjugesta station den 27 december 2007. - klicka för att förstora
Cykelställ vid Fjugesta station den 27 december 2007.


Elmotorvagn X10 3117 och 3127 i Fjugesta den 23 mars 1985. - klicka för att förstora
Elmotorvagn X10 3117 och 3127 i Fjugesta den 23 mars 1985.


Elmotorvagnarna X10 3117 och 3127 i Fjugesta med »Örebro–Svartå« som destination den 23 mars 1985. - klicka för att förstora
Elmotorvagnarna X10 3117 och 3127 i Fjugesta med »Örebro–Svartå« som destination den 23 mars 1985.


Elmotorvagnarna X10 3117 och 3127 i Fjugesta med »Örebro–Svartå« som destination den 23 mars 1985. - klicka för att förstora
Elmotorvagnarna X10 3117 och 3127 i Fjugesta med »Örebro–Svartå« som destination den 23 mars 1985.


Elmotorvagnarna X10 3117 och 3127 i Fjugesta. - klicka för att förstora
Elmotorvagnarna X10 3117 och 3127 i Fjugesta.


Fjugesta bangård den 27 december 2007 i riktning Örebro. - klicka för att förstora
Fjugesta bangård den 27 december 2007 i riktning Örebro.


Fjugesta bangård den 27 december 2007. - klicka för att förstora
Fjugesta bangård den 27 december 2007.


Fjugesta bangård den 29 september 1997. - klicka för att förstora
Fjugesta bangård den 29 september 1997.


Fjugesta bangård i början av 1900-talet. - klicka för att förstora
Fjugesta bangård i början av 1900-talet.


Fjugesta bangård i början av 1900-talet. - klicka för att förstora
Fjugesta bangård i början av 1900-talet.


Fjugesta bangård. - klicka för att förstora
Fjugesta bangård.


Fjugesta godsmagasin i augusti 1969. - klicka för att förstora
Fjugesta godsmagasin i augusti 1969.


Fjugesta godsmagasin i augusti 1969. - klicka för att förstora
Fjugesta godsmagasin i augusti 1969.


Fjugesta järnvägshotell. - klicka för att förstora
Fjugesta järnvägshotell.


Fjugesta stationshus 2005. - klicka för att förstora
Fjugesta stationshus 2005.


Fjugesta stationshus den 11 juni 1981. - klicka för att förstora
Fjugesta stationshus den 11 juni 1981.


Fjugesta stationshus den 15 september 2016. - klicka för att förstora
Fjugesta stationshus den 15 september 2016.


Fjugesta stationshus den 15 september 2016. - klicka för att förstora
Fjugesta stationshus den 15 september 2016.


Fjugesta stationshus den 15 september 2016. - klicka för att förstora
Fjugesta stationshus den 15 september 2016.


Fjugesta stationshus den 29 september 1997. - klicka för att förstora
Fjugesta stationshus den 29 september 1997.


Fjugesta stationshus i maj 1969. - klicka för att förstora
Fjugesta stationshus i maj 1969.


Fjugesta stationshus i maj 1978. - klicka för att förstora
Fjugesta stationshus i maj 1978.


Fjugesta stationshus och hotell före 1937. - klicka för att förstora
Fjugesta stationshus och hotell före 1937.


Fjugesta stationshus och hotell omkring 1934. - klicka för att förstora
Fjugesta stationshus och hotell omkring 1934.


Fjugesta stationshus och hotell omkring 1962. - klicka för att förstora
Fjugesta stationshus och hotell omkring 1962.


Fjugesta stationshus och järnvägshotell 1900. - klicka för att förstora
Fjugesta stationshus och järnvägshotell 1900.


Fjugesta stationshus och järnvägshotell i början av 1900-talet - klicka för att förstora
Fjugesta stationshus och järnvägshotell i början av 1900-talet


Fjugesta stationshus och järnvägshotell. - klicka för att förstora
Fjugesta stationshus och järnvägshotell.


Fjugesta stationshus på 1950-talet. - klicka för att förstora
Fjugesta stationshus på 1950-talet.


Fjugesta stationshus sett från en personvagn 1978 - klicka för att förstora
Fjugesta stationshus sett från en personvagn 1978


Flygfoto över Fjugesta station före 1937. - klicka för att förstora
Flygfoto över Fjugesta station före 1937.


Lokförare Kleerup viserar biljetter i tåg 3072. - klicka för att förstora
Lokförare Kleerup viserar biljetter i tåg 3072.


Länstrafikens busslinje 513 vid Fjugesta stationshus den 28 april 2008. - klicka för att förstora
Länstrafikens busslinje 513 vid Fjugesta stationshus den 28 april 2008.


Möte i Fjugesta den 30 mars 1977. - klicka för att förstora
Möte i Fjugesta den 30 mars 1977.


Ställverket i Fjugesta den 24 juni 1985. - klicka för att förstora
Ställverket i Fjugesta den 24 juni 1985.


Tre bröder framför Fjugesta stationshus under uppförande. - klicka för att förstora
Tre bröder framför Fjugesta stationshus under uppförande.


Tre elmotorvagnar av littera X16 eller X17 vid plattformen i Fjugesta vid mitten av 1980-talet. - klicka för att förstora
Tre elmotorvagnar av littera X16 eller X17 vid plattformen i Fjugesta vid mitten av 1980-talet.


Två elmotorvagnar av litt X16/17 vid plattformen i Fjugesta. - klicka för att förstora
Två elmotorvagnar av litt X16/17 vid plattformen i Fjugesta.


Två elmotorvagnar av litt X16/17 vid plattformen i Fjugesta. - klicka för att förstora
Två elmotorvagnar av litt X16/17 vid plattformen i Fjugesta.


Två elmotorvagnar i Fjugesta sommaren 1984. - klicka för att förstora
Två elmotorvagnar i Fjugesta sommaren 1984.


Tåg 3071 och 3072 kopplas samman i Fjugesta den 24 juni 1985. - klicka för att förstora
Tåg 3071 och 3072 kopplas samman i Fjugesta den 24 juni 1985.


Tåg 3072 i Fjugesta den 24 juni 1985. - klicka för att förstora
Tåg 3072 i Fjugesta den 24 juni 1985.


Tåg på Fjugesta station omkring 1902. - klicka för att förstora
Tåg på Fjugesta station omkring 1902.


Tågklarerare Arne Karlsson vid ställverket i Fjugesta den 24 juni 1985. - klicka för att förstora
Tågklarerare Arne Karlsson vid ställverket i Fjugesta den 24 juni 1985.


Tågklarerare Arne Karlsson vid ställverket i Fjugesta den 24 juni 1985. - klicka för att förstora
Tågklarerare Arne Karlsson vid ställverket i Fjugesta den 24 juni 1985.


Tågklarerare Arne Karlsson vid ställverket i Fjugesta den 24 juni 1985. - klicka för att förstora
Tågklarerare Arne Karlsson vid ställverket i Fjugesta den 24 juni 1985.


Tågklarerare Gunnar Blomgren framför elmotorvagn i Fjugesta. - klicka för att förstora
Tågklarerare Gunnar Blomgren framför elmotorvagn i Fjugesta.


Uthuset vid Fjugesta station under första halvan av 1980-talet - klicka för att förstora
Uthuset vid Fjugesta station under första halvan av 1980-talet


Ångloket SJ Ba 17 Örebro i Fjugesta i början av 1900-talet. - klicka för att förstora
Ångloket SJ Ba 17 Örebro i Fjugesta i början av 1900-talet.


Bildarkivet »
© mfÖrSJ 2006-2023
Sidan Fjugesta uppdaterades den 8 december 2015 och har visats 14672 gånger sedan den 18 oktober 2006
www.svartabanan.se har haft 1241607 besökare sedan den 18 oktober 2006