Järnvägsbron Gropen-Kvistbro


Bron över Svartån mellan Gropen och Kvistbro den 17 oktober 2007. Bron nås lättast från västra sida eftersom banvallen har grävts bort på den östra sidan. Rasmus Axelsson. Publicerad mndagen den 7 januari 2008
På linjen mellan Gropen och Kvistbro löpte järnvägen över Svartån på en bro. Den byggdes från början som en fackverksbro med spåret ovan fackverket med ett spann med 20 meters längd och tillverkades av Bergsunds mekaniska verkstad i Stockholm.

Den gamla bron byttes under 1950-talet mot en ny balkbro med ett spann med 20 meters längd. Den nya bron finns kvar, medan sliprarna och gångbanorna av trä bara delvis är kvar.

Närmaste platser längs banan

© mfÖrSJ 2006-2024
Sidan Järnvägsbron Gropen-Kvistbro skapades den 3 maj 2012 och har visats 4607 gånger sedan den 18 oktober 2006
www.svartabanan.se har haft 1531831 besökare sedan den 18 oktober 2006