Kvistbro


Kvistbro stationshus i maj 1969. Tre år efter att bilden togs revs stationshuset. Örebro bandistrikt. Publicerad onsdagen den 18 oktober 2006
Qvisbro station öppnades den 1 oktober 1897 men den 1 maj 1911 bytte platsen namn till Kvisbro som den 1 maj 1912 blev Kvistbro. Den 1 april 1934 blev Kvistbro håll- och lastplats och den 31 maj 1964 blev den hållplats. Kvistbro lades slutligen ned den 1 juli 1985 samtidigt med Svartåbanan.

Kvistbro var en av Svartåbanans fyra egna ursprungliga stationer samman med Latorpsbruk, Hidingebro och Fjugesta. Stationen anlades på en allmänning nära Backa kvarn där det då mest fanns skog och ingen eller mycket lite bebyggelse. Per Nilsson i Gropen ville att stationen skulle läggas i Gropen men det blev en station i Kvistbro och en hållplats av klass I i Gropen.

I stationens västra ände fanns ett av Svartåbanans två egna vattentorn som revs vid okänd tidpunkt. 1930 tog man bort ett stickspår. Vid stationsområdet fanns två militära förråd som enligt en uppgift revs på 1950-talet, men som eventuellt fanns kvar hösten 1976. De saker som fanns i förråden byttes ut löpande för att vara fräscht och man ska då ha använt sidospåret för att ställa upp vagnarna - om detta var orsaken till att sidospåret behölls i Kvistbro är en gissning.

De två lägenheterna i stationshuset var under 1950- och 60-talen uthyrda till personer som tidvis arbetade som platsvakter i Kvistbro. Stationshuset i Kvistbro är än så länge det enda som har rivits längs Svartåbanan.

Rester av järnvägens idealstaket, lastkajen och plattformen samt en telefonpost och ett cementrör för att sanda plattformen med finns kvar. Kvistbro banvaktstuga finns på stationsområdet.

Närmaste platser längs banan

Liknande sidor

Snabbfakta

Status Qvisbro station 1897-10-01–1911-04-30
Kvisbro station 1911-05-01–1912-04-30
Kvistbro station 1912-05-01–1934-03-31
Kvistbro håll- och lastplats 1934-04-01–1964-05-30
Kvistbro hållplats 1964-05-31–1985-07-01
Förkortning Kbo
Höjd över havsytan 66,0 m
Avstånd från Stockholm C 254,031 km

Byggnader

Typ Byggår Status
Dressinbod flyttad
Godsmagasin 1897 flyttad
Hållplatskur flyttad
Jordkällare riven
Privat magasin kvar
Stationshus 1897 riven
Tvättstuga 1906 kvar
Uthus 1897 riven
Vattentorn riven

Personal

Namn Född Död
Ragnhild Andersson Hagberg 19111985
Platsvakt
Johan Valfrid Borg 18771967
Stationskarl
Carl Otto Bäckstedt 18691953
Stationsmästare av 7 klass
Ernst August Elander M:son 18791951
Stationskarl
Eivor Margareta Friberg 19232007
Platsvakt
Carl Fägerqvist 18751908
Stationskarl
Wilhelm Gottfrid Gustafsson Wiewegg 18871965
Stationskarl
Fritz Johan Hagberg 18871965
Stationskarl
Sally Jansson 19242003
Platsvakt
Ingrid Elisabet Larsson 19142008
Platsvakt
Johan Emil Mellberg 18631936
Stationsmästare av 7 klass
Seth Wilhelm Moselius 18611928
Stationsinspektor av 4b klass
Stationsinspektor av 5 klass
Inga-Maja Nilsson 19251992
Platsvakt
Vivan Viola Kristina Parkeman 19241989
Platsvakt
Carl Johan Risberg Jansson 18781927
Kontorsbiträde
Erik Alfred Thorell 18851923
Stationskarl
Gunborg Viola Wellermo 19282002
Platsvakt
Frans Vilhelm Åkerström 18731936
Stationsmästare av 7 klass
© mfÖrSJ 2006-2020
Sidan Kvistbro uppdaterades den 20 november 2011 och har visats 9783 gånger sedan den 18 oktober 2006
www.svartabanan.se har haft 819116 besökare sedan den 18 oktober 2006