Örebro Södra


Örebro södra den 13 december 2008. Bilden är tagen från lastkajen på spårens västra sida. Rasmus Axelsson. Publicerad torsdagen den 17 december 2009
Örebro S öppnades som hållplats längs stambanan Örebro-Hallsberg 1882. När Örebro-Svartå järnväg anslöts till stambanan 1897 uppgraderades den till station.

Den 5 januari 1901 öppnades Norra Östergörlands järnvägars (NÖJ) smalspåriga bana (891 mm) till Pålsboda och Finspång och de byggde en separat bangård med möjlighet till omlastning till normalspåret på Örebro S. Den 12 januari 1904 öppnades Örebro-Skebäcks järnväg (ÖSkbJ) som också anslöts till Örebro S.

1924-1930 fanns en vagnvåg som klarade 40 ton. Sedan den 8 december 1942 ingår Örebro S i Örebro ställverk och samma år revs övervåningen på stationshuset och huset putsades utvändigt för kostnad om totalt 36 500 kr.

Eldrift sedan 2 juli 1932 och ATC sedan 14 november 1983. Under en period räknades Örebro S hållplats inom Örebro station genom ett undantag i linjeboken men nu är Örebro S ett hållställe inom Örebro C.

Närmaste platser längs banan

Liknande sidor

Snabbfakta

Status Örebro S hållplats 1882–1897-09-30
Örebro S station 1897-10-01–1942
Örebro S hållplats 1942–19XX
Örebro S hållställe 19XX–
Förkortning Öb
Höjd över havsytan 28,8 m
Avstånd från Örebro C 1,1 km
Avstånd från Stockholm C 223,127 km

Byggnader

Typ Byggår Status
Ekonomihus 1897 riven
Godsmagasin kvar
Godsmagasin riven
Högspänningsställverk 1932 riven
Kajvaktskur 1940 flyttad
Lokstall NÖJ riven
Manskapshus 1926 riven
Omlastningsskjul 1900 riven
Rastkur 1928 riven
Reläkur 1941 kvar
Skyddsrum 1940 kvar
Stationshus 1897 kvar
Ställverk I 1916 riven
Ställverk III 1916 flyttad
Växthus 2–4 1949 riven
Överliggningshus riven

Personal

Namn Född Död
Axel Andersson 18831968
Trädgårdsförman
Carl Bernhard Béen 18611939
Förste stationsskrivare
Stationsinspektor av 4 klass
Nils Gotthard Bergqvist 18591938
Förste stationsskrivare
Karl Erik Gunnar Blomgren 19192003
Okänt yrke
Sonja Elvira Bratt-Palm 1892
Extra ordinarie kvinnligt kontorsbiträde
Axel Johansson 18491898
Stationsinspektor
Hjalmar Martinsson 18921974
Trädgårdsförman
Carl Axel Edvard Nyström 18761954
Stationsföreståndare
Johan Emil Strandberg 18541915
Stationsföreståndare
© mfÖrSJ 2006-2020
Sidan Örebro Södra skapades den 18 oktober 2006 och har visats 7860 gånger sedan den 18 oktober 2006
www.svartabanan.se har haft 819220 besökare sedan den 18 oktober 2006