Vägbron Avunda


Utsikt från bron väster om Mullhyttemo våren 1984. Bilden är tagen i riktning mot Svartå och under översta broräcket kan man skymta baksidan av försignalen till infartssignalen i Mullhyttemo. Hans E Kihlberg. Publicerad onsdagen den 6 april 2011
Sydväst om Mullhyttemo passerade landsvägen mellan Svartå och Fjugesta över järnvägen på en vägbro. Bron var ursprungligen byggd av räler och hade ett spann med 20 meters längd.

När landsvägen drogs om i början av 1950-talet, byggde man en ny bro av betong närmare Mullhyttemo station och den gamla revs. Den nya bron ersattes av en vägbank 1991 i samband med att Svartåbanan revs.

Bron kallades i folkmun för "Avundabron", vilket uttalades som "Avunnabroa" eller "Avnabroa".

Närmaste platser längs banan

© mfÖrSJ 2006-2024
Sidan Vägbron Avunda skapades den 3 maj 2012 och har visats 4402 gånger sedan den 18 oktober 2006
www.svartabanan.se har haft 1531869 besökare sedan den 18 oktober 2006