Ingemar Andersson


Banvallen mellan Östertysslinge och Gräveby våren 1951. Bilden togs under en översvämning som gjorde att tågen fick gå med maximalt 20 km per timme mellan Östertysslinge och Gräveby. Bilden är tagen i riktning mot Gräveby. © Ingemar Andersson. Publicerad onsdagen den 29 oktober 2008
När Vintrosa och Gräveby kommuner skulle gå ihop gjorde Ingemar Andersson år 1950 ett personligt minnesalbum varifrån de tre bilderna på Holmstorp, Latorpsbruk och Östertysslinge kommer.

Vintern 1950-1951 hade varit mycket rik på snö och när snösmältningen satte igång våren 1951, kunde inte fördämningen vid sjön Göljen i Kilsbergen stå emot vattenmassorna. Slättmarkerna i Tysslinge översvämmades delvis och även järnvägen drabbades. Mellan Östertysslinge och Gräveby sattes hastigheten för tågen ned till 20 km per timme på grund av att banvallen riskerade undermineras av vattnet. Två av hans bilder visar de onormalt stora mängderna vatten kring banvallen.

Vidare berättar Ingemar om hans och kamraternas vandringar i Kilsbergen där man ofta promenerade upp mot Kilsbergen på banvallen för Garphytte bruks smalspåriga järnväg mellan stationen i Latorpsbruk och Garphyttan. Ett av hans fotografier är taget längs denna banvall med brukets tegelbyggnader i bakgrunden.
© mfÖrSJ 2006-2024
Sidan Ingemar Andersson skapades den 29 oktober 2008 och har visats 7454 gånger sedan den 18 oktober 2006
www.svartabanan.se har haft 1528869 besökare sedan den 18 oktober 2006