X10


Elmotorvagn X10 3117 och 3127 i Fjugesta den 23 mars 1985. Bilden är tagen i riktning mot Örebro. Till vänster skymtar lastkajen öster om godsmagasinet och steghållaren. © Karl-Olof Karlsson. Publicerad fredagen den 11 april 2008
Den 23 mars 1985 fick Svartåbanan sällsynt moderna gäster i form av elmotorvagnarna X10 3117 och 3127 som annars var avsedda för lokaltrafiken i storstockholmsområdet.

»Föreningen Svartåbanans vänner« chartrade tågsättet för en körning Örebro-Svartå-Örebro för att demonstrera fordonens lämplighet för Svartåbanan. På tåget fanns plats för såväl politiker, järnvägsförespråkare, allmänheten som en orkester. Enligt ett protokoll ska tågsättet ha körts i som mest 128 km/t på Svartåbanan som annars bara tillät 90 km/t som högsta hastighet för motorvagnståg...

Läs mer om X10 på Järnväg.net!

Liknande sidor

© mfÖrSJ 2006-2024
Sidan X10 uppdaterades den 28 februari 2008 och har visats 7186 gånger sedan den 18 oktober 2006
www.svartabanan.se har haft 1486760 besökare sedan den 18 oktober 2006