Trafikplatser

Trafikplatser är här samlingsnamnet på stationer, håll- och lastplatser, hållplatser samt lastplatser. Längs Svartåbanan fanns totalt 26 trafikplatser om man inte räknar med Örebro C, Örebro S och Svartå

När man planerade Svartåbanan tänkte man sig tre olika typer av trafikplatser - stationer samt hållplatser av I klass eller II klass. Typen styrde sen vilken personal som fanns vid trafikplatsen och vilka byggnader som uppfördes där.

När Svartåbanan invigdes 1897 fanns 12 trafikplatser, men med tiden tillkom och försvann flera trafikplatser samtidigt som dess status förändrades, t.ex. klassades en del stationer ned till hållplatser.

Efter 1927 stannade persontågen på 19 platser. År 1957 fanns 22 trafikplatser och vid nedläggningen 1985 var 17 kvar varav Fjugesta och Latorpsbruk var fullständiga stationer.
© mfÖrSJ 2006-2024
Sidan Trafikplatser uppdaterades den 16 december 2010 och har visats 10449 gånger sedan den 18 oktober 2006
www.svartabanan.se har haft 1528709 besökare sedan den 18 oktober 2006