Svartå


Svartå stationshus i maj 1969. Örebro bandistrikt. Publicerad onsdagen den 18 oktober 2006
Svartå station, längs den s.k. nordvästra stambanan, öppnades den 2 december 1866 och den 1 oktober 1897 tillkom trafiken på Örebro-Svartå järnväg.

Den 18 januari 1937 var spåren på stambanan elektrifierades förbi Svartå. Efter den 18 juni 1973 slutade de ordinarie persontågen på stambanan att stanna i Svartå. I Svartå kallades Svartåbanan av naturliga skäl för »Örebrobanan«.

Från och med den 25 februari 1974 fjärrstyrs stationen från driftledningscentralen i Hallsberg och den 20 februari 1984 kom säkerhetssystemet ATC igång på stationen. När persontrafiken på Svartåbanan lades ned den 1 juli 1985 blev Svartå en ren mötesstation.

Efter att styrelsen för Örebro-Svartå järnväg gett upp Hasselfors som slutstation för banan föreslogs Storbjörboda som anslutningspunkt på stambanan men SJ avslog det. I samband med Svartåbanans invigning byggdes stationshuset ut och man uppförde ett lokstall med två portar.

Svartå hytta hade ett elektrifierat ett sidospår ned från stationen och det användes bland annat för att förse hyttan med järnmalm och träkol. När hyttan lades ned år 1966 var den norra Europas sista hytta som eldades med träkol.

På 1970-talet stod ångloken E6 1713 och N 1243 uppställda som beredskapslok i lokstallet i Svartå.

När Svartåbanan skulle rivas, köpte Degerfors kommun nästan en kilometer av järnvägen för drygt en halv miljon kronor. Företaget Pulverbränsle AB tänkte nämligen bygga en fabrik utanför Svartå som krävde spåranslutning.

Svartå är fortfarande en trafikteknisk station längs Nordvästra stambanan Laxå-Charlottenberg med två tågspår igenom som gör det möjligt för tåg att mötas. Alla järnvägsbyggnader utom kuren för fjärrblockeringen, en jordkällare och en liten bod är rivna.

Den stenklädda plattformskanten vid gamla spår 1 i Svartå pryder numera stationsmiljön vid det flyttade Hennans stationshus på Sveriges järnvägsmuseum i Gävle samman med en plattformskant från Snytens station.

Närmaste platser längs banan

Liknande sidor

Snabbfakta

Status Svartå station 1862-12-02-
Förkortning Så/Svå
Höjd över havsytan 97,4 m
Avstånd från Örebro C 50.3 km
Avstånd från Stockholm C 251,528 km

Byggnader

Typ Byggår Status
Avträde riven
Bostadshus riven
Bostadshus riven
Bostadshus riven
Brandbod riven
Dressinbod riven
Fjb-kur 197_ kvar
Godsmagasin riven
Jordkällare okänd
Lokstall 1897 riven
Okänd byggnad riven
Okänd byggnad riven
Pumphus riven
Stationshus 1866 riven
Transformatorhus riven
Uthus riven
Uthus riven
Uthus riven
Uthus riven
Uthus riven
Vattentorn riven
Vattentorn riven

Personal

Namn Född Död
Erik Gustaf Andersson 1894
Stationskarl
Gustaf Bernhard Andersson 1887
Stationskarl
Gustaf Oskar Andersson 1890
Stationskarl
Johan Hjalmar Andersson 1893
Stationskarl
Karl-Erik Andersson 1928
Stationskarl
Carl Oscar Bellström 1875
Kontorsbiträde
Per Bellström 18471916
Stationskarlsförman
Olof Axel Bergqvist 1880
Stationsmästare av 5 klass
Helge Bergström 19182008
Stationsmästare
Erik Efraim Bjurström 1887
Stationsinspektor av 4a klass
Gösta Brunzell 1922
Kontorist
Carl Gustaf Eriksson 1878
Lokputsare
Erik Eriksson 1932
Stationskarl
Claes Fredrik Gelinder 1880
Stationsmästare av 5 klass
Åke Gyllström 1924
Stationskarl
Ernst Hagander 18461925
Stationsinspektor
Stationsinspektor av 4 klass
Stationsinspektor av 4-5 klass
Stationsinspektor av 5 klass
Hugo Ragnar Hallberg 1910
Stationskarl
Knut Bernhard Hallberg 1883
Stationskarl
Tage Albin Hansson 1892
Kontorist
Karl Viktor Hendén 1882
Stationsskrivare
Oscar Agne Valfrid Hultgren 1879
Stationsskrivare
Per Wilhelm Hydén 1852
Stationsinspektor av 4 klass
Carl Gustaf Johansson 1881
Stationsskrivare
Carl Fredrik Jonsson 1847
Stationskarl
John S E Kallrén 1897
Stationsmästare
Erik Karlsson 1923
Stationskarl
Karl Axel Karlsson 1885
Stationskarl
Karl Johan Karlsson 1887
Stationsmästare
Kjell Karlsson 1927
Stationskarl
Nils Alfred Helmer Kling 1909
Kontorist
Gustaf Manfred Käll 1875
Stationskarl
Bengt Larsson 1919
Kontorist
Carl Israel Lifvergren 1876
Kontorist
Henning Lindahl 1895
Stationskarl
Gösta Lindberg
Stationskarl
Jakob Gotthard Lindh 1887
Kontorist
Gustav Verner Magnusson 1918
Stationskarl
Jakob Alfred Molander 1880
Stationsinspektor av 4a klass
Tage Gordon Nilson Nävert 1895
Stationskarl
Henry Nilsson 1924
Stationskarl
Ivan Nilsson 1924
Stationskarl
Nils Gustaf Nilsson 1878
Stationskarl
Gustaf Adolf Olsson 1883
Stationskarl
Vagn- och stallkarl
John Evert Olsson 1920
Stationskarl
Vilhelm Olsson 1887
Stationskarl
Aron Palmén Olsson 1864
Stationskarl
Carl Albert Ros 1877
Lokputsare
Vagn- och stallkarl
Karl Rosendahl 1879
Stationskarl
Gustaf Leonard Rozander 1895
Kontorist
Rudolf Rundberg 1827
Stationsföreståndare
Stationsinspektor
Frans Olof (Olle) Erik Ryler 1906
Stationsmästare
Gustaf Sjövall 1859
Stationsinspektor av 4 klass
Stationsinspektor av 4a klass
Sven Oskar Svensson 1893
Kontorist
Carl Fritz Säll 18691928
Stationskarlsförman
Adolf Herman Söderberg 1884
Stationskarl
Gustaf Ferdinand Söderberg 1879
Kontorsbiträde
C Tidblad 1891
Stationsföreståndare
Johan Hjalmar Trolander 1862
Stationsinspektor av 4a klass
C A Uggla 1829
Stationsföreståndare
Fritiof Wadell 1883
Stationsmästare av 5 klass
Den röda punkten visar platsen för Svartå längs Svartåbanan - klicka för att förstora
Den röda punkten visar platsen för Svartå längs Svartåbanan.


Bangården i Svartå sedd mot Degerfors våren 1984. - klicka för att förstora
Bangården i Svartå sedd mot Degerfors våren 1984.


Bangården i Svartå sedd mot Hasselfors våren 1984. - klicka för att förstora
Bangården i Svartå sedd mot Hasselfors våren 1984.


Elmotorvagnarna X10 3117 och 3127 har ankommit Svartå den 23 mars 1985. - klicka för att förstora
Elmotorvagnarna X10 3117 och 3127 har ankommit Svartå den 23 mars 1985.


Fjärrblockeringskuren i Svartå den 5 januari 2005. - klicka för att förstora
Fjärrblockeringskuren i Svartå den 5 januari 2005.


Flygfoto över Svartå 1939. - klicka för att förstora
Flygfoto över Svartå 1939.


Flygfoto över Svartå. - klicka för att förstora
Flygfoto över Svartå.


Indikeringspanelen över Svartå station från fjärrblockeringscentralen i Hallsberg. - klicka för att förstora
Indikeringspanelen över Svartå station från fjärrblockeringscentralen i Hallsberg.


Loktåg på spår 1 i Svartå den 30 mars 1977. - klicka för att förstora
Loktåg på spår 1 i Svartå den 30 mars 1977.


Ritning över fasaden till Svartå stationshus. - klicka för att förstora
Ritning över fasaden till Svartå stationshus.


Skylt vid spåret i Svartå den 5 januari 2005. - klicka för att förstora
Skylt vid spåret i Svartå den 5 januari 2005.


Svartå brukshandel till vänster och hotellet till höger 1910. - klicka för att förstora
Svartå brukshandel till vänster och hotellet till höger 1910.


Svartå godsmagasin i augusti 1969. - klicka för att förstora
Svartå godsmagasin i augusti 1969.


Svartå godsmagasin i augusti 1969. - klicka för att förstora
Svartå godsmagasin i augusti 1969.


Svartå hotell. - klicka för att förstora
Svartå hotell.


Svartå hytta med spår från stationen. - klicka för att förstora
Svartå hytta med spår från stationen.


Svartå lokstall - klicka för att förstora
Svartå lokstall


Svartå station den 19 december 2007. - klicka för att förstora
Svartå station den 19 december 2007.


Svartå stationshus i början av 1900-talet. - klicka för att förstora
Svartå stationshus i början av 1900-talet.


Svartå stationshus i början av 1980-talet. - klicka för att förstora
Svartå stationshus i början av 1980-talet.


Svartå stationshus i början av 1980-talet. - klicka för att förstora
Svartå stationshus i början av 1980-talet.


Svartå stationshus i början av 1980-talet. - klicka för att förstora
Svartå stationshus i början av 1980-talet.


Svartå stationshus i maj 1969. - klicka för att förstora
Svartå stationshus i maj 1969.


Svartå stationshus i maj 1969. - klicka för att förstora
Svartå stationshus i maj 1969.


Svartå stationshus med ångloksdraget tåg år 1900. - klicka för att förstora
Svartå stationshus med ångloksdraget tåg år 1900.


Svartå stationshus vid mitten av 1900-talet. - klicka för att förstora
Svartå stationshus vid mitten av 1900-talet.


Svartå stationshus. - klicka för att förstora
Svartå stationshus.


Svartå stationshusskylt mellan två vagnar den 23 juli 1973. - klicka för att förstora
Svartå stationshusskylt mellan två vagnar den 23 juli 1973.


Tåg 3067 i Svartå den 24 juni 1985. - klicka för att förstora
Tåg 3067 i Svartå den 24 juni 1985.


Tåg 3067 i Svartå den 24 juni 1985. - klicka för att förstora
Tåg 3067 i Svartå den 24 juni 1985.


Tåg 3067 i Svartå den 24 juni 1985. - klicka för att förstora
Tåg 3067 i Svartå den 24 juni 1985.


Tåg 3067 i Svartå den 24 juni 1985. - klicka för att förstora
Tåg 3067 i Svartå den 24 juni 1985.


Tåg 3067 i Svartå den 24 juni 1985. - klicka för att förstora
Tåg 3067 i Svartå den 24 juni 1985.


Tåg 4068 är klart av avgå mot Örebro den 23 juli 1973. - klicka för att förstora
Tåg 4068 är klart av avgå mot Örebro den 23 juli 1973.


Tågmöte i Svartå den 23 juli 1973. - klicka för att förstora
Tågmöte i Svartå den 23 juli 1973.


Bildarkivet »
© mfÖrSJ 2006-2018
Sidan Svartå uppdaterades den 5 april 2011 och har visats 10578 gånger sedan den 18 oktober 2006
www.svartabanan.se har haft 465046 besökare sedan den 18 oktober 2006