Svartå


Svartå stationshus i maj 1969. Örebro bandistrikt. Publicerad onsdagen den 18 oktober 2006
Svartå station, längs den s.k. nordvästra stambanan, öppnades den 2 december 1866 och den 1 oktober 1897 tillkom trafiken på Örebro-Svartå järnväg.

Den 18 januari 1937 var spåren på stambanan elektrifierades förbi Svartå. Efter den 18 juni 1973 slutade de ordinarie persontågen på stambanan att stanna i Svartå. I Svartå kallades Svartåbanan av naturliga skäl för »Örebrobanan«.

Från och med den 25 februari 1974 fjärrstyrs stationen från driftledningscentralen i Hallsberg och den 20 februari 1984 kom säkerhetssystemet ATC igång på stationen. När persontrafiken på Svartåbanan lades ned den 1 juli 1985 blev Svartå en ren mötesstation.

Efter att styrelsen för Örebro-Svartå järnväg gett upp Hasselfors som slutstation för banan föreslogs Storbjörboda som anslutningspunkt på stambanan men SJ avslog det. I samband med Svartåbanans invigning byggdes stationshuset ut och man uppförde ett lokstall med två portar.

Svartå hytta hade ett elektrifierat ett sidospår ned från stationen och det användes bland annat för att förse hyttan med järnmalm och träkol. När hyttan lades ned år 1966 var den norra Europas sista hytta som eldades med träkol.

På 1970-talet stod ångloken E6 1713 och N 1243 uppställda som beredskapslok i lokstallet i Svartå.

När Svartåbanan skulle rivas, köpte Degerfors kommun nästan en kilometer av järnvägen för drygt en halv miljon kronor. Företaget Pulverbränsle AB tänkte nämligen bygga en fabrik utanför Svartå som krävde spåranslutning.

Svartå är fortfarande en trafikteknisk station längs Nordvästra stambanan Laxå-Charlottenberg med två tågspår igenom som gör det möjligt för tåg att mötas. Alla järnvägsbyggnader utom kuren för fjärrblockeringen, en jordkällare och en liten bod är rivna.

Den stenklädda plattformskanten vid gamla spår 1 i Svartå pryder numera stationsmiljön vid det flyttade Hennans stationshus på Sveriges järnvägsmuseum i Gävle samman med en plattformskant från Snytens station.

Närmaste platser längs banan

Liknande sidor

Snabbfakta

Status
Svartå station 1862-12-02-
Förkortning
Så/Svå
Höjd över havsytan
97,4 m
Avstånd från Örebro C
50.3 km
Avstånd från Stockholm C
251,528 km

Byggnader

Typ
Byggår
Status
Avträde riven
Bostadshus riven
Bostadshus riven
Bostadshus riven
Brandbod riven
Dressinbod riven
Fjb-kur 197_ kvar
Godsmagasin riven
Jordkällare okänd
Lokstall 1897 riven
Okänd byggnad riven
Okänd byggnad riven
Pumphus riven
Stationshus 1866 riven
Transformatorhus riven
Uthus riven
Uthus riven
Uthus riven
Uthus riven
Uthus riven
Vattentorn riven
Vattentorn riven

Personal

Namn
Född
Död
Erik Gustaf Andersson
stationskarl
18941954
Gustaf Oskar Andersson
stationskarl
1890
Johan Hjalmar Andersson
stationskarl
18931977
Karl-Erik Andersson
stationskarl
19282009
Gustaf Bernhard Arvidsson
stationskarl
18871963
Carl Oscar Bellström
kontorsbiträde
18751925
Per Bellström
stationskarlsförman
18471915
Olof Axel Bergqvist
stationsmästare av 5 klass
18801960
Nils Oskar Helge Bergström
stationsmästare
19182008
Erik Efraim Bjurström
stationsinspektor av 4a klass
18871954
Gösta Gunnar Brunzell
kontorist
19222012
Carl Gustaf Eriksson
lokputsare
18781968
Erik Rune Eriksson
stationskarl
19322016
Claes Fredrik Gelinder
stationsmästare av 5 klass
18801958
Åke Gyllström
stationskarl
1924
Ernst Hagander
stationsinspektor
stationsinspektor av 4 klass
stationsinspektor av 4-5 klass
stationsinspektor av 5 klass
18461925
Hugo Ragnar Hallberg
stationskarl
19101989
Knut Bernhard Hallberg
stationskarl
18831970
Tage Albin Hansson
kontorist
18921946
Karl Viktor Hendén
stationsskrivare
18821951
Oscar Agne Valfrid Hultgren
stationsskrivare
18791961
Per Alfred Wilhelm Hydén
stationsinspektor av 4 klass
18521908
Carl Gustaf Johansson
stationsskrivare
1881
Carl Fredrik Jonsson
stationskarl
18471928
Johan John Sigurd Emanuel Kallrén
stationsmästare
18971963
Erik Karlsson
stationskarl
1923
Karl Axel Karlsson
stationskarl
18851976
Karl Johan Karlsson
stationsmästare
18871955
Kjell Karlsson
stationskarl
1927
Nils Alfred Helmer Kling
kontorist
19091995
Gustaf Manfred Käll
stationskarl
18751951
Bengt Larsson
kontorist
1919
Carl Israel Lifvergren
kontorist
18761942
Henning Lindahl
stationskarl
18951982
Gösta Lindberg
stationskarl
Jakob Gotthard Lindh
kontorist
18871974
Gustav Verner Magnusson
stationskarl
19181994
Jakob Alfred Molander
stationsinspektor av 4a klass
18801967
Tage Gordon Nilson Nävert
stationskarl
18951983
Henry Nilsson
stationskarl
1924
Ivan Nilsson
stationskarl
1924
Nils Gustaf Nilsson
stationskarl
18781952
Gustaf Adolf Olsson
stationskarl
vagn- och stallkarl
18831949
John Evert Olsson
stationskarl
19201997
Vilhelm Olsson
stationskarl
18871959
Aron Palmén Olsson
stationskarl
18641937
Carl Albert Ros
lokputsare
vagn- och stallkarl
18771936
Karl Rosendahl
stationskarl
18791959
Gustaf Leonard Rozander
kontorist
18951981
Rudolf Rundberg
stationsföreståndare
stationsinspektor
18271904
Frans Olof (Olle) Erik Ryler
stationsmästare
19061992
Gustaf Sjövall
stationsinspektor av 4 klass
stationsinspektor av 4a klass
18591928
Sven Oskar Svensson
kontorist
18931965
Carl Fritz Säll
stationskarlsförman
18691928
Adolf Herman Söderberg
stationskarl
18841977
Gustaf Ferdinand Söderberg
kontorsbiträde
18791965
Carl Tidblad
stationsföreståndare
18911962
Johan Hjalmar Trolander
stationsinspektor av 4a klass
18621935
Claës Adolf Uggla
stationsföreståndare
18291907
Fritiof Wadell
stationsmästare av 5 klass
18831962
Carl Gustaf Wallin
banvakt
18681931
Den röda punkten visar platsen för Svartå längs Svartåbanan - klicka för att förstora
Den röda punkten visar platsen för Svartå längs Svartåbanan.


Bangården i Svartå sedd mot Degerfors våren 1984. - klicka för att förstora
Bangården i Svartå sedd mot Degerfors våren 1984. Hans E Kihlberg


Bangården i Svartå sedd mot Hasselfors våren 1984. - klicka för att förstora
Bangården i Svartå sedd mot Hasselfors våren 1984. Hans E Kihlberg


Bostadshus vid Svartå station. - klicka för att förstora
Bostadshus vid Svartå station. Evert Karlssons samling


Elmotorvagnarna X10 3117 och 3127 har ankommit Svartå den 23 mars 1985. - klicka för att förstora
Elmotorvagnarna X10 3117 och 3127 har ankommit Svartå den 23 mars 1985. © Anders Thuringer


Fjärrblockeringskuren i Svartå den 5 januari 2005. - klicka för att förstora
Fjärrblockeringskuren i Svartå den 5 januari 2005. Rasmus Axelsson


Flygfoto över Svartå 1939. - klicka för att förstora
Flygfoto över Svartå 1939. mfÖrSJs samling


Flygfoto över Svartå. - klicka för att förstora
Flygfoto över Svartå. mfÖrSJs samling


Gångbiljett för sträckan Mullhyttemo-Svartå från 1899. - klicka för att förstora
Gångbiljett för sträckan Mullhyttemo-Svartå från 1899.


Indikeringspanelen över Svartå station från fjärrblockeringscentralen i Hallsberg. - klicka för att förstora
Indikeringspanelen över Svartå station från fjärrblockeringscentralen i Hallsberg. mfÖrSJs samling


Loktåg på spår 1 i Svartå den 30 mars 1977. - klicka för att förstora
Loktåg på spår 1 i Svartå den 30 mars 1977. © Christer Göransson


Ritning över fasaden till Svartå stationshus. - klicka för att förstora
Ritning över fasaden till Svartå stationshus. mfÖrSJs samling


Skylt vid spåret i Svartå den 5 januari 2005. - klicka för att förstora
Skylt vid spåret i Svartå den 5 januari 2005. Rasmus Axelsson


Svartå brukshandel till vänster och hotellet till höger 1910. - klicka för att förstora
Svartå brukshandel till vänster och hotellet till höger 1910. mfÖrSJs samling


Svartå godsmagasin i augusti 1969. - klicka för att förstora
Svartå godsmagasin i augusti 1969. Örebro bandistrikt


Svartå godsmagasin i augusti 1969. - klicka för att förstora
Svartå godsmagasin i augusti 1969. Örebro bandistrikt


Svartå hotell. - klicka för att förstora
Svartå hotell. mfÖrSJs samling


Svartå hytta med spår från stationen. - klicka för att förstora
Svartå hytta med spår från stationen. mfÖrSJs samling


Svartå lokstall - klicka för att förstora
Svartå lokstall mfÖrSJs samling, SJ Fotoklubb Örebro


Svartå lokstall. - klicka för att förstora
Svartå lokstall. Evert Karlssons samling


Svartå lokstall. - klicka för att förstora
Svartå lokstall. Evert Karlssons samling


Svartå station den 19 december 2007. - klicka för att förstora
Svartå station den 19 december 2007. Rasmus Axelsson


Svartå stationshus i början av 1900-talet. - klicka för att förstora
Svartå stationshus i början av 1900-talet. mfÖrSJs samling


Svartå stationshus i början av 1980-talet. - klicka för att förstora
Svartå stationshus i början av 1980-talet. © Gunnar Johansson


Svartå stationshus i början av 1980-talet. - klicka för att förstora
Svartå stationshus i början av 1980-talet. © Gunnar Johansson


Svartå stationshus i början av 1980-talet. - klicka för att förstora
Svartå stationshus i början av 1980-talet. © Gunnar Johansson


Svartå stationshus i maj 1969. - klicka för att förstora
Svartå stationshus i maj 1969. Örebro bandistrikt


Svartå stationshus i maj 1969. - klicka för att förstora
Svartå stationshus i maj 1969. Örebro bandistrikt


Svartå stationshus med ångloksdraget tåg år 1900. - klicka för att förstora
Svartå stationshus med ångloksdraget tåg år 1900. mfÖrSJs samling


Svartå stationshus vid mitten av 1900-talet. - klicka för att förstora
Svartå stationshus vid mitten av 1900-talet. mfÖrSJs samling


Svartå stationshus. - klicka för att förstora
Svartå stationshus. mfÖrSJs samling


Svartå stationshusskylt mellan två vagnar den 23 juli 1973. - klicka för att förstora
Svartå stationshusskylt mellan två vagnar den 23 juli 1973. © Björn Fura


Tåg 3067 i Svartå den 24 juni 1985. - klicka för att förstora
Tåg 3067 i Svartå den 24 juni 1985. © Ingemar Juhlin


Tåg 3067 i Svartå den 24 juni 1985. - klicka för att förstora
Tåg 3067 i Svartå den 24 juni 1985. © Ingemar Juhlin


Tåg 3067 i Svartå den 24 juni 1985. - klicka för att förstora
Tåg 3067 i Svartå den 24 juni 1985. © Ingemar Juhlin


Tåg 3067 i Svartå den 24 juni 1985. - klicka för att förstora
Tåg 3067 i Svartå den 24 juni 1985. © Ingemar Juhlin


Tåg 3067 i Svartå den 24 juni 1985. - klicka för att förstora
Tåg 3067 i Svartå den 24 juni 1985. © Ingemar Juhlin


Tåg 4068 är klart av avgå mot Örebro den 23 juli 1973. - klicka för att förstora
Tåg 4068 är klart av avgå mot Örebro den 23 juli 1973. © Björn Fura


Tågmöte i Svartå den 23 juli 1973. - klicka för att förstora
Tågmöte i Svartå den 23 juli 1973. © Björn Fura


Bildarkivet »
© mfÖrSJ 2006-2024
Sidan Svartå uppdaterades den 5 april 2011 och har visats 17578 gånger sedan den 18 oktober 2006
www.svartabanan.se har haft 1531890 besökare sedan den 18 oktober 2006