Industrispår


Industrispåret mellan Garphyttan och Latorpsbruk under 1950-talet. Bilden är tagen i riktning in mot Garphytte bruk vars tegelbyggnader tornar upp sig i bakgrunden. © Ingemar Andersson. Publicerad onsdagen den 29 oktober 2008
I Svartåbanans närhet fanns ett antal industrispår med varierande spårvidd. Vissa industrispår var direkt anknutna till Svartåbanan och vissa låg en bit ifrån järnvägen. Här kommer några korta presentationer.

Karlslund station-Karlslunds kvarn

Latorpsbruk station-Garphytte bruk
Spårvidd 600 mm. Spåren rivna.

Latorpsbruk station-Alunbrottet
Spårvidd okänd. Spåren rivna.

Holmstorp lastplats–Klara gruvor
Spårvidd 600 och 750 mm. Spåren rivna.

Lannabruk lastplats-Lanna kalkbruk
Spårvidd 600 mm. Spåren rivna.

Fjugesta station-Fjugesta tegelbruk-Lertaget
Spårvidd 500 mm. Spåren rivna.

Fjugesta grusgrop lastplats-Fjugesta grusgrop
Spårvidd 1435 mm. Spåren rivna.

Gropen station-Gropens såg
Spårvidd 1435 mm. Spåren rivna.

Slästorps torvströfabrik-Övratorpsmossen
Spårvidd 600 mm.

Ingvaldstorp lastplats-Hultamossen
Spårvidd 500 mm.

Mullhyttemo station-Stockås torvströfabrik
Spårvidd 891 mm. Spåren rivna. Närkes första elektrifierade järnväg.

Stockås torvströfabrik
Spårvidd 500 och 600 mm. Spåren rivna.

Västanås torvströfabrik
Spårvidd 600 mm. Spåren rivna.

Svartå station-Svartå bruk
Spårvidd 1435 mm. Spåren rivna.

Liknande sidor

© mfÖrSJ 2006-2024
Sidan Industrispår uppdaterades den 4 februari 2011 och har visats gånger sedan den 18 oktober 2006
www.svartabanan.se har haft 1535046 besökare sedan den 18 oktober 2006