Bli medlem

Du blir medlem i mfÖrSJ genom att betala in årsavgiften på bankgironummer 5740-3065 - ange »Svartåbanans vänner« som betalningsmottagare. Ange ditt namn, din postadress, e-postadress och telefonnummer. Skriv gärna om du har några specialintressen kring Svartåbanan.

Genom att betala medlemsavgiften, godkänner du att mfÖrSJ får hantera dina personuppgifter enligt gällande lagstiftning. Personuppgifterna kommer enbart användas för att hålla kontakten inom föreningen och kommer inte att lämnas ut till andra parter utan ditt uttryckliga tillstånd.

Föreningens styrelse har tolkat stadgarna så att årsavgiften betalas löpande kalenderårsvis – d.v.s. betalar du årsavgiften i oktober ett år gäller avgiften fram till nyår och sedan måste man betala en ny avgift.

Grundavgiften för medlemskap i mfÖrSJ är 100 kr för enskilda medlemmar. Enligt stadgarna innebär det att en familj eller en ideell förening betalar 200 kr, medan företag och organisationer betalar 500 kr för medlemskap i mfÖrSJ.
© mfÖrSJ 2006-2024
Sidan Bli medlem uppdaterades den 14 februari 2018 och har visats 7580 gånger sedan den 18 oktober 2006
www.svartabanan.se har haft 1531926 besökare sedan den 18 oktober 2006