mfÖrSJ


Spår efter industrispåret Garphyttan-Latorpsbruk den 5 april 2008. På den gamla lastkajen vid Latorpsbruk station låg fortfarande ett trettiotal meter spår med 600 mm spårvidd kvar när bilden togs. På gamla spårområdet står huvudsakligen medlemmar från mfÖrSJ på banvallsvandring i Latorpsbruk. Rasmus Axelsson. Publicerad lrdagen den 5 april 2008
Föreningens syfte
Museiföreningen Örebro-Svartå järnväg – Svartåbanans vänner (mfÖrSJ) är en ideell förening som är politiskt och religiöst obunden. Föreningens syfte är

att bevara minnet av Svartåbanan samt de småbanor och andra transportsystem som fanns i nära anslutning till den
att samla och vårda föremål, arkivalier, bilder, m.m. enligt ovan
att samla, bearbeta, presentera och sprida kunskap och information om Svartåbanan för allmänt bruk

Vi ska verka för

att järnvägsmiljöer längs forna Svartåbanan bevaras och utvecklas i en kulturhistoriskt positiv riktning
att Svartåbanan skall återuppbyggas i ursprunglig sträckning så långt det är möjligt
© mfÖrSJ 2006-2024
Sidan mfÖrSJ uppdaterades den 22 oktober 2007 och har visats 18120 gånger sedan den 18 oktober 2006
www.svartabanan.se har haft 1531880 besökare sedan den 18 oktober 2006