Järnvägsbron Rumboholm


Järnvägsbron vid Rumboholm den 11 november 2011. Fotot togs från sydost och visar Tysslingeåns utlopp från sjön Tysslingen. Rasmus Axelsson. Publicerad onsdagen den 2 maj 2012
Vid Rumboholm, på linjen mellan Gräveby och Östertysslinge, löpte järnvägen över Tysslingeån på en bro. Den byggdes från början som en balkbro med ett spann med 12 meters längd och tillverkades av Bergsunds mekaniska verkstad i Stockholm.

Den gamla bron byttes vid okänd tidpunkt mot en nyare balkbro med
ett spann med 12 meters längd tillverkad av Kockums 1941. Den nya bron finns kvar men är försedd med nya räcken och täckt med ett betongdäck för att användas för ridande, gående och cyklister på gång- och cykelbanan som är anlagd på banvallen efter Svartåbanan.

Närmaste platser längs banan

© mfÖrSJ 2006-2024
Sidan Järnvägsbron Rumboholm skapades den 3 maj 2012 och har visats 4300 gånger sedan den 18 oktober 2006
www.svartabanan.se har haft 1491810 besökare sedan den 18 oktober 2006