Ha Hb


Persontåg på bro över Svartån vid Karlslund i början av 1950-talet. Tåget drogs av ett ellok litt Ha och när bilden togs bytte man broarna. Den första vagnen efter loket är en resgodsvagn F1 av modell 1915, följt av en personvagn littera CC2 som består av två sammankopplade vagnar, sen kommer en personvagn littera Co6 av stål som senare blev B6 och slutligen någon slags C3-vagn. Den nya bron syns till höger stod klar 29 januari 1952, men tåget åker på den provisoriska bron som fanns på platsen omkring 1951-1952. Lägg märke till de provisoriska trästolparna för elledningarna vid det vänstra spåret. © Herbert Johansson. Publicerad onsdagen den 18 oktober 2006
Från elektrifieringen 1937 ska de lokdragna tågen ha framförts av ellok av litt Ha eller Hb. Loken var relativt lätta och drog både persontågen och godstågen på Svartåbanan. Hur länge Ha- och Hb-loken användes på banan är inte säkert, men år 1973 tycks inga sådana lok ha funnits i tågtjänst längre.

Läs mer om H-lok på Järnväg.net!
© mfÖrSJ 2006-2024
Sidan Ha Hb skapades den 5 februari 2008 och har visats 7309 gånger sedan den 18 oktober 2006
www.svartabanan.se har haft 1531888 besökare sedan den 18 oktober 2006