Ånsta banmästarbostad


SJs växtdepå vid Örebro S på 1950-talet. Mannen i förgrunden heter Holgard Lindström medan »basen« Gunnar Bryngelsson syns i bakgrunden till vänster och Tore Karlsson med sprutan på ryggen till höger. Till vänster syns delar av de sju växthus som ska ha funnits på platsen. Den ljusa byggnaden längst bak i bild är byggd som Ånsta banmästarbostad men användes som bostad åt växtdepåns personal när bilden togs. Lennart Nilsson © Sveriges järnvägsmuseum. Publicerad lrdagen den 7 juni 2008
Ånsta banmästarbostad uppfördes 1911 och har haft nummer 342B och 285B där »B« står för »banmästarbostad«.

Från oktober 1911 huserade banmästaren för banmästaravdelning 123 här och denne hade övergripande ansvarade för bansträckan Örebro S-(Fjugesta). På våren 1920 tycks banmästaravdelning 123 ha slagits samman med banmästaravdelning 124, med banmästaren placerad i Fjugesta banmästarbostad. Därefter tycks byggnaden ha blivit bostad åt trädgårdsförmannen vid SJs växtdepå i Örebro.

Banmästarbostaden delade uthus med den närbelägna Ånsta banvaktstuga där vardera bostad hade sitt eget dass.

Ett rum och kök inreddes i banmästarbostaden 1920 till en kostnad av 4327.74 kr, två rum och kök inreddes i huset 1923 till en kostnad av 1292.77 kr och vatten och avlopp kom 1924. Bostadshuset och växthuset arrenderades och drevs 1976-1984 av Semiramis Garden Center HB.

Uthusen revs under 1970-talet för att lämna plats åt Örebro kommuns stadsbyggnadshus parkering. Banmästarbostaden och växthusen revs under mitten av 1980-talet.

Banmästarbostaden låg några hundra meter sydväst om Örebro S och drygt hundra meter sydväst om dåvarande Örebro kommuns stadsbyggnadshus. Rester av grunderna till växthusen var synliga bland slyn in på 2010-talet då n ny byggnad uppfördes på platsen.

Närmaste platser längs banan

Liknande sidor


Byggnader

Typ
Byggår
Status
Banmästarbostad 1911 riven
Jordkällare 190_ riven
Uthus med dass 190_ riven

Personal

Namn
Född
Död
Axel Andersson
trädgårdsförman
18831968
Oskar Flink
stationskarl
18911959
Lars Mauritz Gren
banmästare av 1 klass
banmästare av 2 klass
18611945
Axel Valfrid Johansson
Reparatör
18881954
Petrus Alfons Lindberg
Trädgårdsmästare
19031973
Fritz Johan Henning Malm
Reparatör
18901986
Hjalmar Martinsson
trädgårdsförman
18921974
Den röda punkten visar platsen för Ånsta banmästarbostad längs Svartåbanan - klicka för att förstora
Den röda punkten visar platsen för Ånsta banmästarbostad längs Svartåbanan.


SJs växtdepå vid Örebro S på 1950-talet. - klicka för att förstora
SJs växtdepå vid Örebro S på 1950-talet. Lennart Nilsson © Sveriges järnvägsmuseum


Bildarkivet »
© mfÖrSJ 2006-2024
Sidan Ånsta banmästarbostad uppdaterades den 24 februari 2023 och har visats 7487 gånger sedan den 18 oktober 2006
www.svartabanan.se har haft 1535074 besökare sedan den 18 oktober 2006