En bild från Svartåbanan

Elmotorvagn X10 3117 och 3127 i Fjugesta den 23 mars 1985. - klicka för att stänga rutan
Elmotorvagn X10 3117 och 3127 i Fjugesta den 23 mars 1985. Bilden är tagen i riktning mot Örebro. Till vänster skymtar lastkajen öster om godsmagasinet och steghållaren. © Karl-Olof Karlsson. Publicerad fredagen den 11 april 2008

Bilder på samma sida

Cykelställ vid Fjugesta station den 27 december 2007. - klicka för att förstora
Cykelställ vid Fjugesta station den 27 december 2007. Rasmus Axelsson

Elmotorvagn X10 3117 och 3127 i Fjugesta den 23 mars 1985. - klicka för att förstora
Elmotorvagn X10 3117 och 3127 i Fjugesta den 23 mars 1985. © Karl-Olof Karlsson

Elmotorvagnarna X10 3117 och 3127 i Fjugesta med »Örebro–Svartå« som destination den 23 mars 1985. - klicka för att förstora
Elmotorvagnarna X10 3117 och 3127 i Fjugesta med »Örebro–Svartå« som destination den 23 mars 1985. © Anders Thuringer

Elmotorvagnarna X10 3117 och 3127 i Fjugesta med »Örebro–Svartå« som destination den 23 mars 1985. - klicka för att förstora
Elmotorvagnarna X10 3117 och 3127 i Fjugesta med »Örebro–Svartå« som destination den 23 mars 1985. © Anders Thuringer

Elmotorvagnarna X10 3117 och 3127 i Fjugesta. - klicka för att förstora
Elmotorvagnarna X10 3117 och 3127 i Fjugesta. © Karl-Olof Karlsson

Fjugesta bangård den 27 december 2007 i riktning Örebro. - klicka för att förstora
Fjugesta bangård den 27 december 2007 i riktning Örebro. Rasmus Axelsson

Fjugesta bangård den 27 december 2007. - klicka för att förstora
Fjugesta bangård den 27 december 2007. Rasmus Axelsson

Fjugesta bangård den 29 september 1997. - klicka för att förstora
Fjugesta bangård den 29 september 1997. Rasmus Axelsson

Fjugesta bangård i början av 1900-talet. - klicka för att förstora
Fjugesta bangård i början av 1900-talet. mfÖrSJs samling

Fjugesta bangård i början av 1900-talet. - klicka för att förstora
Fjugesta bangård i början av 1900-talet. mfÖrSJs samling

Fjugesta bangård. - klicka för att förstora
Fjugesta bangård. mfÖrSJs samling

Fjugesta godsmagasin i augusti 1969. - klicka för att förstora
Fjugesta godsmagasin i augusti 1969. Örebro bandistrikt

Fjugesta godsmagasin i augusti 1969. - klicka för att förstora
Fjugesta godsmagasin i augusti 1969. Örebro bandistrikt

Fjugesta järnvägshotell. - klicka för att förstora
Fjugesta järnvägshotell. mfÖrSJs samling

Fjugesta stationshus 2005. - klicka för att förstora
Fjugesta stationshus 2005. Rasmus Axelsson

Fjugesta stationshus den 11 juni 1981. - klicka för att förstora
Fjugesta stationshus den 11 juni 1981. © Göran Bæckström

Fjugesta stationshus den 15 september 2016. - klicka för att förstora
Fjugesta stationshus den 15 september 2016. Rasmus Axelsson

Fjugesta stationshus den 15 september 2016. - klicka för att förstora
Fjugesta stationshus den 15 september 2016. Rasmus Axelsson

Fjugesta stationshus den 15 september 2016. - klicka för att förstora
Fjugesta stationshus den 15 september 2016. Rasmus Axelsson

Fjugesta stationshus den 29 september 1997. - klicka för att förstora
Fjugesta stationshus den 29 september 1997. Rasmus Axelsson

Fjugesta stationshus i maj 1969. - klicka för att förstora
Fjugesta stationshus i maj 1969. Örebro bandistrikt

Fjugesta stationshus i maj 1978. - klicka för att förstora
Fjugesta stationshus i maj 1978. © Anders Thuringer

Fjugesta stationshus och hotell före 1937. - klicka för att förstora
Fjugesta stationshus och hotell före 1937. mfÖrSJs samling

Fjugesta stationshus och hotell omkring 1934. - klicka för att förstora
Fjugesta stationshus och hotell omkring 1934. mfÖrSJs samling

Fjugesta stationshus och hotell omkring 1962. - klicka för att förstora
Fjugesta stationshus och hotell omkring 1962. mfÖrSJs samling

Fjugesta stationshus och järnvägshotell 1900. - klicka för att förstora
Fjugesta stationshus och järnvägshotell 1900. mfÖrSJs samling

Fjugesta stationshus och järnvägshotell i början av 1900-talet - klicka för att förstora
Fjugesta stationshus och järnvägshotell i början av 1900-talet mfÖrSJs samling

Fjugesta stationshus och järnvägshotell. - klicka för att förstora
Fjugesta stationshus och järnvägshotell. mfÖrSJs samling

Fjugesta stationshus på 1950-talet. - klicka för att förstora
Fjugesta stationshus på 1950-talet. mfÖrSJs samling

Fjugesta stationshus sett från en personvagn 1978 - klicka för att förstora
Fjugesta stationshus sett från en personvagn 1978 mfÖrSJs samling, SJ Fotoklubb

Flygfoto över Fjugesta station före 1937. - klicka för att förstora
Flygfoto över Fjugesta station före 1937. Rasmus Axelssons samling

Lokförare Kleerup viserar biljetter i tåg 3072. - klicka för att förstora
Lokförare Kleerup viserar biljetter i tåg 3072. © Ingemar Juhlin

Länstrafikens busslinje 513 vid Fjugesta stationshus den 28 april 2008. - klicka för att förstora
Länstrafikens busslinje 513 vid Fjugesta stationshus den 28 april 2008. Rasmus Axelsson

Möte i Fjugesta den 30 mars 1977. - klicka för att förstora
Möte i Fjugesta den 30 mars 1977. © Christer Göransson

Ställverket i Fjugesta den 24 juni 1985. - klicka för att förstora
Ställverket i Fjugesta den 24 juni 1985. © Ingemar Juhlin

Tre bröder framför Fjugesta stationshus under uppförande. - klicka för att förstora
Tre bröder framför Fjugesta stationshus under uppförande. © Barbro Andersson

Tre elmotorvagnar av littera X16 eller X17 vid plattformen i Fjugesta vid mitten av 1980-talet. - klicka för att förstora
Tre elmotorvagnar av littera X16 eller X17 vid plattformen i Fjugesta vid mitten av 1980-talet. Lars-Henrik Larsson

Två elmotorvagnar av litt X16/17 vid plattformen i Fjugesta. - klicka för att förstora
Två elmotorvagnar av litt X16/17 vid plattformen i Fjugesta. Anders Forsberg

Två elmotorvagnar av litt X16/17 vid plattformen i Fjugesta. - klicka för att förstora
Två elmotorvagnar av litt X16/17 vid plattformen i Fjugesta. Anders Forsberg

Två elmotorvagnar i Fjugesta sommaren 1984. - klicka för att förstora
Två elmotorvagnar i Fjugesta sommaren 1984. © Torbjörn Hård

Tåg 3071 och 3072 kopplas samman i Fjugesta den 24 juni 1985. - klicka för att förstora
Tåg 3071 och 3072 kopplas samman i Fjugesta den 24 juni 1985. © Ingemar Juhlin

Tåg 3072 i Fjugesta den 24 juni 1985. - klicka för att förstora
Tåg 3072 i Fjugesta den 24 juni 1985. © Ingemar Juhlin

Tåg på Fjugesta station omkring 1902. - klicka för att förstora
Tåg på Fjugesta station omkring 1902. mfÖrSJs samling, John Kjellmans foton

Tågklarerare Arne Karlsson vid ställverket i Fjugesta den 24 juni 1985. - klicka för att förstora
Tågklarerare Arne Karlsson vid ställverket i Fjugesta den 24 juni 1985. © Ingemar Juhlin

Tågklarerare Arne Karlsson vid ställverket i Fjugesta den 24 juni 1985. - klicka för att förstora
Tågklarerare Arne Karlsson vid ställverket i Fjugesta den 24 juni 1985. © Ingemar Juhlin

Tågklarerare Arne Karlsson vid ställverket i Fjugesta den 24 juni 1985. - klicka för att förstora
Tågklarerare Arne Karlsson vid ställverket i Fjugesta den 24 juni 1985. © Ingemar Juhlin

Tågklarerare Gunnar Blomgren framför elmotorvagn i Fjugesta. - klicka för att förstora
Tågklarerare Gunnar Blomgren framför elmotorvagn i Fjugesta. mfÖrSJs samling

Uthuset vid Fjugesta station under första halvan av 1980-talet - klicka för att förstora
Uthuset vid Fjugesta station under första halvan av 1980-talet © Stina Borjo

Ångloket SJ Ba 17 Örebro i Fjugesta i början av 1900-talet. - klicka för att förstora
Ångloket SJ Ba 17 Örebro i Fjugesta i början av 1900-talet. mfÖrSJs samling, John Kjellmans foton

© mfÖrSJ 2006-2024
Sidan Fjugesta uppdaterades den 8 december 2015 och har visats 15908 gånger sedan den 18 oktober 2006
www.svartabanan.se har haft 1507432 besökare sedan den 18 oktober 2006