En bild från Svartåbanan

Banarbetare framför Kvistbro stationshus sommaren 1949. - klicka för att stänga rutan
Banarbetare framför Kvistbro stationshus sommaren 1949. Arbetslaget höll på att byta räls på Svartåbanan med Artur Fransson som lagbas. Bakre raden från vänster Kalle Karlsson i Hidinge, Herbert Johansson, Einar Nilsson i Finntorp, Gustav Foss, Edvin Törnblom, Bertil Svensson, Sven Stenberg, Gunnar Stark, Einar Pettersson i Via och Hans Wallin. Nedre raden från vänster Georg Wallin, Artur Fransson, Einar Johansson och Erik »Knatt« Johansson. Herbert Johanssons samling. Publicerad onsdagen den 18 oktober 2006

Bilder på samma sida

Banarbetare framför Kvistbro stationshus sommaren 1949. - klicka för att förstora
Banarbetare framför Kvistbro stationshus sommaren 1949. Herbert Johanssons samling

Bangården i Kvistbro den 30 maj 2008. - klicka för att förstora
Bangården i Kvistbro den 30 maj 2008. Rasmus Axelsson

Bangården i Kvistbro hösten 1976. - klicka för att förstora
Bangården i Kvistbro hösten 1976. mfÖrSJs samling, SJ Fotoklubb

Dressinbod i Kvistbro den 12 maj 2010. - klicka för att förstora
Dressinbod i Kvistbro den 12 maj 2010. Rasmus Axelsson

E A Wickströms affär vid Kvistbro station i början av 1900-talet. - klicka för att förstora
E A Wickströms affär vid Kvistbro station i början av 1900-talet. mfÖrSJs samling

En elmotorvagn av litt X16/17 i Kvistbro. - klicka för att förstora
En elmotorvagn av litt X16/17 i Kvistbro. Anders Forsberg

Flygfoto över Kvistbro med tåg vid stationshuset. - klicka för att förstora
Flygfoto över Kvistbro med tåg vid stationshuset. © Rasmus Axelssons samling

Flygfoto över Kvistbro någon gång efter 1937. - klicka för att förstora
Flygfoto över Kvistbro någon gång efter 1937. Liljeqvist/AB Flygtrafik

Kvistbro godsmagasin den 11 mars 2008. - klicka för att förstora
Kvistbro godsmagasin den 11 mars 2008. Rasmus Axelsson

Kvistbro godsmagasin i augusti 1969. - klicka för att förstora
Kvistbro godsmagasin i augusti 1969. Örebro bandistrikt

Kvistbro godsmagasin i augusti 1969. - klicka för att förstora
Kvistbro godsmagasin i augusti 1969. Örebro bandistrikt

Kvistbro hållplatskur 2004. - klicka för att förstora
Kvistbro hållplatskur 2004. Rasmus Axelsson

Kvistbro hållplatskur i september 2007. - klicka för att förstora
Kvistbro hållplatskur i september 2007. Rasmus Axelsson

Kvistbro stationshus efter år 1912. - klicka för att förstora
Kvistbro stationshus efter år 1912. mfÖrSJs samling

Kvistbro stationshus i början av 1900-talet. - klicka för att förstora
Kvistbro stationshus i början av 1900-talet. Rasmus Axelssons samling

Kvistbro stationshus i maj 1969. - klicka för att förstora
Kvistbro stationshus i maj 1969. Örebro bandistrikt

Kvistbro stationshus omkring 1902. - klicka för att förstora
Kvistbro stationshus omkring 1902. mfÖrSJs samling

Kvistbro stationshusskylt den 15 januari 2008. - klicka för att förstora
Kvistbro stationshusskylt den 15 januari 2008. Rasmus Axelsson

Kvistbro stationssamhälle i början av 1900-talet. - klicka för att förstora
Kvistbro stationssamhälle i början av 1900-talet. mfÖrSJs samling

Kvistbro tvättstuga 2004. - klicka för att förstora
Kvistbro tvättstuga 2004. Rasmus Axelsson

Lastkajen i Kvistbro den 30 maj 2008. - klicka för att förstora
Lastkajen i Kvistbro den 30 maj 2008. Rasmus Axelsson

Rester av fundament i Kvistbro den 30 maj 2008. - klicka för att förstora
Rester av fundament i Kvistbro den 30 maj 2008. Rasmus Axelsson

Rester av plattformen i Kvistbro den 30 maj 2008. - klicka för att förstora
Rester av plattformen i Kvistbro den 30 maj 2008. Rasmus Axelsson

Utfarten från Kvistbro den 30 maj 2008. - klicka för att förstora
Utfarten från Kvistbro den 30 maj 2008. Rasmus Axelsson

Vägskylt »Kvistbro stn 1« den 17 augusti 2004. - klicka för att förstora
Vägskylt »Kvistbro stn 1« den 17 augusti 2004. Rasmus Axelsson

© mfÖrSJ 2006-2024
Sidan Kvistbro uppdaterades den 28 november 2021 och har visats 13372 gånger sedan den 18 oktober 2006
www.svartabanan.se har haft 1459858 besökare sedan den 18 oktober 2006